Virtualisering

Nginx som reversert proxy i LXD

En instruks på hvordan man kan rigge opp Nginx som en proxy-server i LXD.

Hvordan rigge opp LXD lokalt

En instruks på hvordan rigge opp LXD lokalt for virtualisering.