Sky-verting

Nextcloud, Snap og Nginx Reverse proxy

En instruks på hvordan du kan kjøre en Nextcloud snap bak en Nginx reverse proxy.