Naturlig Språkgenerering

Kan En Maskin Forstå Språk?

Dette er en tekst jeg skrev i 2021, hvor jeg diskuterer hvorvidt en NSG KI kan forstå språk eller ikke.