Kontainerisering

Hvordan rigge opp LXD lokalt

En instruks på hvordan rigge opp LXD lokalt for virtualisering.