Innovasjon

En Vurdering av Oculus Rift Sin Innovative Kraft

Dette er en tekst jeg skrev i 2020 om VV-teknologi, dens historie og hvordan Oculus Rift var en nyskapende suksess.