Blogg

En Vurdering Av Den Etiske Bruken Av KI I Sosiale Medier

Utforskende analyse av sosiale mediers bruk av KI og dens innvirkning på psykologiske, kognitive og etiske utfordringer.

Nextcloud, Snap og Nginx Reverse proxy

En instruks på hvordan du kan kjøre en Nextcloud snap bak en Nginx reverse proxy.

Nginx som reversert proxy i LXD

En instruks på hvordan man kan rigge opp Nginx som en proxy-server i LXD.

Hvordan rigge opp LXD lokalt

En instruks på hvordan rigge opp LXD lokalt for virtualisering.

En Vurdering av Oculus Rift Sin Innovative Kraft

Dette er en tekst jeg skrev i 2020 om VV-teknologi, dens historie og hvordan Oculus Rift var en nyskapende suksess.

Et Innblikk I Bevissthetsfilosofi

Dette er en tekst jeg skrev i 2018 om ulike posisjoner i bevissthetsfilosofi.

Kan En Maskin Forstå Språk?

Dette er en tekst jeg skrev i 2021, hvor jeg diskuterer hvorvidt en NSG KI kan forstå språk eller ikke.